Innowacyjne rozwiązania
dla biznesu

Działamy w nieszablonowy sposób, rozumiejąc potrzeby Klientów. Stosujemy nowoczesne, skuteczne metody rozwiązywania problemów, pozostając w stałym kontakcie z Klientami, co pozwala nam osiągać lepsze rezultaty.

Mikołaj Domagała

Radca prawny

Specjalizuję się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym z branży medycznej, produkcyjnej, transportu publicznego, sektora bankowego oraz branży IT.

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych, pracowniczych oraz administracyjnych. Doświadczenie zdobywałem uczestnicząc w negocjacjach z udziałem największych spółek Skarbu Państwa. Wspieram przedsiębiorców przy tworzeniu spółek prawa handlowego, bieżącej obsłudze spraw wewnętrznych oraz likwidacji. Kompleksowo wdrażam procedury z zakresu ochrony danych osobowych. W codziennej pracy przygotowuję i negocjuję kontrakty, sporządzam analizy i opinie prawne.

Chętnie podejmuję się prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa bankowego, prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Od początku kariery zawodowej pozostaję związany z kancelarią Chlebowska, Krzemińska Spółka Partnerska Radców Prawnych. W latach 2018 – 2020 odbywałem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, a w 2021 r. złożyłem egzamin radcowski, uzyskując uprawnienia radcy prawnego.

Poza praktyką zawodową, skupiam się na działalności naukowej. Od 2017 r. pozostaję współpracownikiem utworzonego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii oraz przygotowuję rozprawę doktorską. Regularnie uczestniczę jako prelegent w konferencjach naukowych z zakresu ochronnych danych osobowych, prawa zobowiązań oraz problematyki sztucznej inteligencji. Jestem autorem artykułów naukowych oraz współautorem opracowań zbiorowych.

Prywatnie miłośnik motoryzacji, nowych technologii i podróżowania. Zwolennik spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych.

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych

Wspieramy przedsiębiorców w sprawach korporacyjnych, bieżącej obsłudze spraw wewnętrznych oraz na etapie procesów sądowych. Patrzymy szeroko na stawiane przed nami wyzwania. Słuchamy i staramy się zrozumieć problem, aby zaproponować przejrzyste i zrozumiałe rozwiązanie. W codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne narzędzia komunikacji, aby proces wymiany informacji przebiegał sprawnie, zapewniając przy tym ścisłą współpracę z Klientem.

1 +
Rozwiązanych spraw

1 +
Wystąpień przed sądem

1 +
Lat doświadczenia

Zakres współpracy

Prawo cywilne

przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego; negocjowanie kontraktów; przygotowywanie analiz i opinii prawnych; doradztwo i reprezentowanie w sporach sądowych; sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia

Prawo spółek handlowych

doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego, ich zakładania, przekształcania, likwidacji; sporządzanie umów spółek, statutów, regulaminów działania zarządów i rad nadzorczych; przygotowywanie projektów uchwał organów spółek; prowadzenie postępowań rejestrowych

Prawo pracy

tworzenie regulaminów wewnętrznych; ustalanie zasad zatrudniania; przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji; reprezentowanie w sporach sądowych z pracownikami oraz w postępowaniach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Prawo administracyjne

doradztwo w obszarze prawa administracyjnego oraz reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych; reprezentowanie w postępowaniach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej

Spory sądowe

doradztwo i reprezentowanie w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego na tle wykonania umów oraz dotyczących czynów niedozwolonych, sporach z zakresu prawa spółek, sporach dotyczących odszkodowań, sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji, sporach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów

Windykacja należności

podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania spłaty długów; przygotowywanie monitów i wezwań do zapłaty; prowadzenie spraw na etapie sądowym oraz na etapie egzekucji komorniczej

Ochrona danych osobowych

audyt w zakresie zgodności i stopnia przygotowania do wymogów RODO; przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych; przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych; kompleksowe przygotowywanie procedur

Handel elektroniczny

audyt w zakresie zgodności i stopnia przygotowania do rozpoczęcia działalności; przygotowywanie opinii prawnych dotyczących problematyki e-commerce; tworzenie pełnej dokumentacji dla sklepów internetowych, w tym regulaminów i polityk prywatności

Analiza ryzyka AI

audyt w zakresie ryzyka związanego ze stosowaniem sztucznej inteligencji; przygotowywanie analiz i opinii prawnych; negocjowanie kontraktów

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Mikołaj Domagała. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Kancelaria Radcy Prawnego
Mikołaj Domagała

ul. Juliusza Ligonia 13/4, 45-362 Opole
email: m.domagala@radcadomagala.pl
tel.: +48 882 054 288

NIP: 7543347013
REGON: 520785889

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
78 1090 2138 0000 0001 4940 0700

Przewiń do góry